BarnBridge (BOND), toevoegen aan portfolio ?

BOND is het ERC-20 governance token van BarnBridge

Wat is BarnBridge?

BOND is de ERC-20 governance token van BarnBridge. het is een hoog-risico tokenizing protocol. BarnBridge heeft zich als doel gesteld de risico’s verbonden aan DeFi, zoals inflatierisico, marktprijsrisico, en volatiliteitsrisico van kasstromen, sterk te verminderen. Door users een risicoprofiel te laten kiezen, kan BarnBridge risico opnieuw herverdelen via zogenaamde getokeniseerde, liquide tranches.

Het BOND token zal het governance token van het systeem zijn, waardoor BOND houders eerlijk kunnen stemmen over updates van het platform. Door het combineren, enerzijds van bestuursmechanismen en anderzijds het stimuleren van houders, zal deze BOND Token dienen als een middel om de verschillende belanghebbenden in het systeem op één lijn te brengen. BOND zal ook dienen als een beveiligings- en beleidsmanagementmedium.

Cryptohopper